Essentiegericht Werken genereert focus en bevlogenheid in organisaties en teams. Organisaties en teams zijn effectief als er wordt gewerkt vanuit de bedoeling van de organisatie of team, als er een gezamenlijke kernopdracht is. Als werk is gericht op het realiseren van resultaten die er toe doen voor de klanten/afnemers én voor het team.  

Door Essentiegericht te Werken:

- zijn organisaties/teams effectiever en meer resultaatgericht

- worden kosten bespaard

- krijgen klanten / afnemers meer toegevoegde waarde

- wordt er gefocused op bevorderende activiteiten en worden belemmeringen en/of minder wezenlijke zaken opgeruimd

Focus hebben, klant- en resultaatgericht werken en zingeving zijn kernwoorden. De ervaring leert: onvoldoende aandacht voor de essentie van het werk maakt dat er steeds harder moet worden gewerkt met steeds minder voldoening.      

                      

Arita Fibbe

Organisatieadviseur & organisatieontwikkelaar

Procesbegeleider

Sparringpartner