Even voorstellen: Arita Fibbe

Al meer dan 30 jaar adviseer ik organisaties. Mijn motivatie en de rode draad in mijn advieswerk is om bij te dragen dat teams/professionals betekenis hebben in de organisatie.

Opdrachten liggen  ohgv structureren & samenwerken, in company management leertrajecten en het begeleiden van veranderingen. In de rol van adviseur, procesbegeleider of sparringpartner. 

Ik heb het vak geleerd bij KPMG Management Consultants (14 jaar). Daarna heb ik bij verschillende adviesbureaus gewerkt. Sinds 2006 ben ik zelfstandig gevestigd. Ik adviseer met name in dienst­verlenende (semi)publieke organisaties en de zorg.

Opdrachtgevers over mij:

“In een sterk veranderende organisatie door fusies en herstructureringen was mijn opdracht een Spoedpoli op te zetten. Wat ik tijdens dit lastige proces van Arita Fibbe heb geleerd is om heel goed in de gaten te houden : waar het precies over gaat, het onderwerp af te bakenen en me daarop te richten; het doel, de opdrachtgever, mijn rol. 

Door scherpe vragen te stellen hielp ze mij om al verder tot de kern te komen, scherper te definiëren , planmatig te werken, af te bakenen en me te focussen op de essentie, me te richten op wat van belang is en draagvlak te creëren.  

 Ik heb dankzij deze steun in een complex veranderingsproces overzicht gehouden en heb in korte tijd een goed draaiende Spoedpoli opgezet waar de organisatie, patiënten, medewerkers en verwijzers tevreden over zijn.

                                                Corrie van Barneveld, Hoofd Acute Dienst en Spoedpoli Parnassia

 

Onze organisatie werkte door een inadekwate intakeprocedure met de verkeerde doelgroep. Dit was op termijn voor de organisatie levensbedreigend. De organisatie moest zich aanpassen en tot nieuwe afspraken komen, ook met onze externe concullega's. In een aantal gesprekken heeft Arita Fibbe verhelderd waar de bottlenecks en pijnpunten zaten.Haar begeleiding heeft voor mij geresulteerd in een doelgerichte aanpak, waarmee ik goed gemotiveerd zowel mijn eigen medewerkers als onze externe partners heb kunnen meenemen in de gewenste richting. De goede voorbereiding heeft uiteindelijk een soepele projectvoortgang bewerkstelligd.

                                                         Manager Leger des Heils  

 

 

 

 

 

 Enkele adviesmethoden, waarvoor ik gecertificeerd ben, zijn:

  • Managing Organizational Change (MOC)
  • Human Synergistiscs, m.n. de Organizational Culture Inventory (OCI), een cultuurmeting in organisaties
  • Thema Gecentreerde Interactie
  • Great Place to Work©

Publicaties & Onderzoeken:

  • M/V in Balans - over evenwichtige organisatie, samen met M. Lansu (uitgeverij Thema, uitverkocht)
  • Achter de coulissen: coaching als managementinstrument - onderzoek en publicatie met dr. I. Callens en drs. S. Burgers > link

> Lid Orde van Organisatieadviseurs

> Linkedin

www.essentiegerichtwerken.nl