Essentiegericht Werken werkt graag samen met partners, zoals:

- Tarade, coaching en advies

- Bureau voor mensontwikkeling, coaching

- Liaison, communicatie

- De Kennisfabriek, organisatieadvies

 

Opdrachtgevers waren o.a.

- GG&GD's

- verslavingszorginstellingen

- meerdere gemeenten, waaronder  Rotterdam, Amsterdam en Utrecht

- meerdere Sociale Diensten

- meerdere distrrictshuisartsenverenigingen

- meerdere (psychiatrische) ziekenhuizen

- Universiteit voor Humanistiek

- Hogeschool Rotterdam